Biologisch-Inzet

Kavel55 is SKAL gecertificeerd (landbouwlicentie en handelslicentie) en heeft ook het EKO keurmerk. Zie voor algemene informatie hun websites.

Biologisch hoort bij mijn levensstijl en houdt niet op bij biologisch eten. Ook op andere vlakken zoals bv kleding, wonen, kantoormaterialen ben ik aan het vergroenen en verduurzamen.

Uitgangspunt in de biologische landbouw is duurzaam bodemgebruik. De bodem moet de gewassen voeden. Gebruik van kunstmest en gesynthetiseerde gewasbescherming is verboden. Bemesting wordt onder andere met dierlijke mest en compost gedaan en gewasbescherming met middelen op natuurlijke basis. Met behulp van een levende bodem, diversiteit op en om het land, sterke rassen en gewassen, teelttechnieken zorgt de biologische boer en tuinder voor lekkere en gezonde producten.

Men denkt bij biologisch vaak: er wordt niet gespoten. Het tegendeel is, althans in de fruitteelt, waar. Een veelvoorkomende aantasting is bij voorbeeld schurft, een oeroude schimmel die zich snel en gemakkelijk verspreid. Deze aantasting wordt bestreden met zwavel, een natuurlijke grondstof die niet schadelijk is voor mens en milieu. Dit middel heeft echter als nadeel dat het een vrij korte werkingsduur heeft met als gevolg dat er, onder regenachtige weersomstandigheden, vaak met de spuit door de boomgaard gereden moet worden. Kenmerkend voor alle middelen is dat ze de biodiversiteit en het bodemleven niet aantasten.

Zo kunnen natuurlijke vijanden van bij voorbeeld luizen, dat zijn lieveheersbeestjes en oorwormen, hun zeer nuttige werk blijven doen. Behalve bijen zijn ook andere kleine gevleugelden erg nuttig, zoals solitaire bijen, gaasvliegen, zweefvliegen, roofwantsen en last but not least de hommel. Die heerlijke dikkerd is een uistekende bestuiver.

Op Kavel55 wordt er bemest met biologische vaste stalmest, afkomstig van een veehouder in de regio. Elke winter worden enkele rieken stalmest aan de voet van de bomen gelegd en het is opvallend hoe rul de grond onder de bomen is en vol zit met regenwormen. Onder de bomen groeit gras en een aantal bodembedekkers houdt de boomstrook aardig groen. Het gras op het rijpad staat vol klaver. Ik spuit zo minimaal mogelijk.

Populaire rassen zoals Elstar, Jonagold, Conference en Gieser Wildeman worden uiteraard ook biologisch geteeld. Het ontwikkelen van nieuwe rassen duurt jaren. Er wordt geselecteerd op smaak, kleur, grootte, productiviteit, bewaringskwaliteiten, uitstalleven èn op resistentie tegen bepaald aantastingen, zoals schurft. Santana, Dalinco, Collina, Topaz, Gala (appels) en Concorde (peer) zijn daar voorbeelden van. Deze rassen hebben minder gewasbescherming nodig en dat is beter voor het milieu. Santana en Elise zijn allergievriendelijke rassen. Mensen met een milde vorm van appelallergie, kunnen deze rassen eten.

In de biologische sector wordt veel samengewerkt, onderzoek gedaan en kennis uitgewisseld.